Kirkens koncerter

Kirkemusikken rummer en uendelig rigdom, og denne rigdom afspejles i de koncerter der i årets løb afholdes i kirken.

Orgel og kormusik er grundbestanddelene i kirkemusikken, og det sætter da også sit tydelige præg på koncertprogrammerne, men herudover afholdes der koncerter med en lang række forskellige besætninger. Ofte vil koncerterne knytte an til kirkeåret, således at de lægger op til jul, påske eller pinse.

Koncerterne annonceres og omtales i dagspressen, ligesom det er muligt at finde dem under fanebladet "kommende koncerter" på denne hjemmeside, hvor koncerterne løbende bliver præsenteret og omtalt.

Som hovedregel er der gratis adgang til kirkens koncerter - og evt. entré vil altid blive annonceret.