Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsråd

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i Sognehuset med et rullende skift tirs-, ons, og torsdage klokken 17.00.

Dagsordenen vil være fremlagt på kirkekontoret ugen før mødet, og beslutningsprotokollen vil være fremlagt en uge efter mødet.

Evt. aflysning af et møde vil blive bekendtgjort ved opslag på kirkekontoret. Alle menighedsrådsmøderne er offentlige.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådets medlemmer afgiver en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Desuden er menighedsrådets opgave dels at varetage administrationen af kirkens ejendom og økonomi og dels at være arbejdsgiver for den del af personalet som rådet har ansat.


Torben Mørup

Torben Mørup
Formand
Kirkeudvalget
Valgbestyrelsen
Repræsentant i Folkekirkens Hus


Elisabeth Poulsgaard Nebeling

Elsebeth P. Nebeling
Næstformand
Kirkeudvalget
Informationsudvalget
Valgbestyrelsen


Birthe Lygum

Birthe Lygum
Kasserer
Aktivitetsudvalget
Grøntudvalg
Repræsentant i KKEF's bestyrelse


Bodil Ohrt

Bodil Ohrt
Kontaktperson
Valgbestyrelsen
Formand for Grønt udvalg
Aktivitetsudvalget


Elisabeth Damm-Bank

Elisabeth Damm-Bank
Kirkeværge
Præstegårdsudvalget


Andreas Nielsen

Andreas Nielsen
Formand for informationsudvalget


Trine Villumsen
Kirkebogsførende sognepræst
Aktivitetsudvalget


Christian Bogh

Christian Bogh
Sognepræst
Informationsudvalget
Grønt udvalg


Ulla NielsenUlla D. Nielsen
Aktivitetsudvalget
Kirkehøjskolen


Udvalg

Kirkeudvalg:
Udvalget består af:

 • Torben Mørup
 • Elsebeth P. Nebeling
 • Birthe Lygum

Præstegårdsudvalg:
Udvalget fører tilsyn med den til kirken hørende embedsbolig. Udvalget kan foretage mindre vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser af redskaber og materialer til vedligeholdelse og drift inden for rammerne af budgettet for embedsboligen.

Udvalget består af:

 • Elisabeth Damm-Bank

Informationsudvalg:
Informations/redaktionsudvalget er ansvarlig for, at der månedligt annonceres i dagspresse, fremstilles kalenderudskrifter til Kirke og Sognehus, samt for udvikling og vedligeholdelse af kirkens hjemmeside.

Udvalget består af:

 • Andreas Nielsen, formand
 • Elsebeth P. Nebeling
 • Anne-Dorthe Kristensen
 • Christian Bogh

Aktivitetsudvalg:
Aktivitetsudvalget arrangerer og afholder menighedsrådets arrangementer i sognehuset, udflugter og andre arrangementer af folkelig, kulturel og social art.

Udvalget består af:

 • Bodil Ohrt, formand
 • Ulla Nielsen
 • Birthe Lygum
 • Trine Villumsen

Valgbestyrelse:

Udvalget forbereder kommende menighedsrådsvalg.

Udvalget består af:

 • Torben Mørup
 • Elsebeth Nebeling
 • Bodil Ohrt