Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i Sognehuset med et rullende skift tirs-, ons, og torsdage klokken 17.00.

Dagsordenen vil være fremlagt på kirkekontoret ugen før mødet, og beslutningsprotokollen vil være fremlagt en uge efter mødet.

Evt. aflysning af et møde vil blive bekendtgjort ved opslag på kirkekontoret. Alle menighedsrådsmøderne er offentlige.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådets medlemmer afgiver en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. 

Desuden er menighedsrådets opgave dels at varetage administrationen af kirkens ejendom og økonomi og dels at være arbejdsgiver for den del af personalet som rådet har ansat.

 


           
Torben Mørup
Formand
Kirkeudvalget
Valgbestyrelsen
Repræsentant i Folkekirkens Hus
 
    Elsebeth P. Nebeling
Næstformand
Kirkeudvalget
Informationsudvalget
Valgbestyrelsen
   

Birthe Lygum
Kasserer
Aktivitetsudvalget
Grøntudvalg
Repræsentant i KKEF's bestyrelse

             
           

Bodil Ohrt
Kontaktperson
Valgbestyrelsen
Formand for Grønt udvalg
Aktivitetsudvalget

    Elisabeth Damm-Bank
Kirkeværge
Præstegårdsudvalget
 
   

Andreas Nielsen
Formand for informationsudvalget
 

             
         
             

Yvonne R. Zøhner-Pedersen
Præstegårdsudvalget

 

    Trine Villumsen
Kirkebogsførende sognepræst
Aktivitetsudvalget
   

Christian Bogh
Sognepræst
Informationsudvalget
Grønt udvalg

 

 

 

 

 

 

Ulla D. Nielsen
Aktivitetsudvalget


Udvalg

Kirkeudvalg:
Udvalget består af:

 • Torben Mørup
 • Elsebeth P. Nebeling
 • Birthe Lygum

 

Præstegårdsudvalg:
Udvalget fører tilsyn med den til kirken hørende embedsbolig. Udvalget kan foretage mindre vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser af redskaber og materialer til vedligeholdelse og drift inden for rammerne af budgettet for embedsboligen.

Udvalget består af:

 • Elisabeth Damm-Bank
 • Yvonne R.Zøhner-Pedersen

Informationsudvalg:
Informations/redaktionsudvalget er ansvarlig for, at der månedligt annonceres i dagspresse, fremstilles kalenderudskrifter til Kirke og Sognehus, samt for udvikling og vedligeholdelse af kirkens hjemmeside.

Udvalget består af:

 • Andreas Nielsen, formand
 • Elsebeth  P. Nebeling
 • Anne-Dorthe Kristensen
 • Christian Bogh

Aktivitetsudvalg:
Aktivitetsudvalget arrangerer og afholder menighedsrådets arrangementer i sognehuset, udflugter og andre arrangementer af folkelig, kulturel og social art.

Udvalget består af:

 • Bodil Ohrt, formand
 • Ulla Nielsen
 • Birthe Lygum 
 • Trine Villumsen

Valgbestyrelse:

Udvalget forbereder kommende menighedsrådsvalg.

Udvalget består af:

 • Torben Mørup
 • Elsebeth Nebeling
 • Bodil Ohrt